• Priemyselné chladenie a klimatizácia

  chillery, chladiace jednotky, interiérové fancoil jednotky.

  Chladenie
 • Kompresia plynov

  stláčanie plynov (zemný plyn, dusík) podľa konkrétnych požiadaviek a zadania

  Kompresor
 • Úprava vzduchu

  kondenzačné a absorbčné susiče

  Uprava vzduchu
 • 1
 • 2
 • 3

Interkontakt, spol. s r.o.

Spoločnosť Interkontakt, spol. s r.o. bola založená v roku 1991. Zaoberá sa inžiniersko-obchodnou činnosťou pri návrhu technologických celkov v oblasti chladenia technologickej vody, výroby a úpravy stlačeného vzduchu, vákua a plniacich staníc CNG.

Zabezpečujeme nasledovné činnosti

Spoločnosť Interkontakt, spol. s r.o. realizuje dodávky strojných zariadení a realizáciu technologických celkov v rozsahu:

 • návrh vhodného strojného zariadenia
 • projekt
 • dodávka
 • montáž
 • uvedenie do prevádzky
 • výkon servisných prác a opráv v záručnej a pozáručnej dobe

Ak pripravujete vo Vašej spoločnosti realizáciu technologických celkov v uvedených komoditách, sme pripravení poskytnúť Vám konzultácie, vypracovať štúdiu, ponuku a tiež realizáciu riešenia.

Environmentálne správanie spoločnosti

 • presadzovanie environmentáného správania sa pri nákupe materiálu a tovaru
 • šetrenie elektrickou energiou dodržiavaním nariadením pravidiel
 • separácia odpadov
 • uprednostňovanie elektrickej formy domňkumentov pred tlačou
 • stanovenie environmentálnych aspektov
 • použivanie vozidiel s pohonom LPG
 • evidencia environmentálnych nákladov
 • pravidelné Školenia na zvyšovanie povedomia zamestnancov o ochrane ŽP
Politika IMS
Chladenie vody

Priemyselné chladenie vody a klimatizácia

Viac ...

Stlačený vzduch

Stlačený vzduch a vákuum

Viac ...

Filtrovanie vzduchu

Úprava stlačeného vzduchu

Viac ...

Odvod kondenzátu

Odvod a spracovanie kondenzátu

Viac ...


Vývevy a centrálne vákuové stanice

Viac ...


Plniace stanice CNG

Viac ...


Odstredivé čerpadlá pre špeciálne použitie

 


Technologické dodávky pre biologickú časť ČOV

 

V prípade, že máte záujem o bližšie informácie o našich aktivitách a možnostiach, je možné navštíviť nás, prípadne sa s nami spojiť a dohodnúť si našu návštevu u Vás.